Daily Archives: سپتامبر 7, 2020

کارت فیروزه ای ترکیه

کارت فیروزه ای ترکیه

مهاجران با در دست داشتن کارت فیروزه ای ترکیه به صورت نامحدود می توانند در این کشور اقامت داشته باشند و به فعالیت اقتصادی و کسب کار خود بپردارند. حال این کارت فیروزه ای چیست؟ چه کاربردی دارد؟ چگونه می توان آن را دریافت نمود؟ از جمله پرسش هایی است که در قالب این مقاله […]

اطلاعات بیشتر
قانون جدید تابعیت ترکیه

قانون جدید تابعیت ترکیه

داشتن اطلاعات کافی و آگاهی از قانون جدید تابعیت ترکیه برای آن دسته از افرادی که قصد زندگی در این کشور را دارند الزامی است چرا که عدم آگاهی در این زمینه ممکن است منجر به مشکلات قانونی بی شماری برای مهاجران شود. فردی که به دنبال گرفتن تابعیت جمهوری ترکیه است یعنی این که […]

اطلاعات بیشتر

مقایسه